Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
13.00-17.00 KAYIT  
17.30-18.00 AÇILIŞ TÖRENİ  
Prof. Dr. Merih EROĞLU Salonu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.30-10.00 1. OTURUM: ARTROPLASTİ-1-KALÇA ARTROPLASTİSİ
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Selim YILDIRIM, Doç. Dr. Ali AYDIN
08.30-08.45 Kalça Artroplastisinde Hangi Hastada Hangi Yüzey? Prof. Dr. Servet KERİMOĞLU
08.45-09.00 Kalça Artroplastisinde Hangi Hastada Hangi Yaklaşım? Prof. Dr. Doğan BEK
09.00-09.15 Kalça Artroplastisinde Stabilite İçin Nelere Dikkat Edelim? Prof. Dr. Emre TOĞRUL
09.15-09.30 Revizyon Kalça Artroplastilerinde Kemik Defektlerinin Yönetimi Prof. Dr. Vasfi KARATOSUN
09.30-09.45 Osteoporotik Kalçada Artroplasti Prof. Dr. Vecihi KIRDEMİR
09.45-10.00 Tartışma  
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-12.00 2. TARTIŞMALI OTURUM: ARTROPLASTİ-3-PERİPROSTETİK ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akif GÜLEÇ, Prof. Dr. Ilgar KASIMOV
10.30-10.45 Periprostetik Enfeksiyonlara Yaklaşım (Ortopedist Gözüyle) Prof. Dr. İsmet GAVRANKAPETANOVİC
10.45-11.00 Periprostetik Enfeksiyonlara Yaklaşım (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözüyle) Prof. Dr. Emel ARIBAŞ
11.00-12.00 Vaka Tartışması  
  Konuşmacılar: Prof. Dr. Emel ARIBAŞ, Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN, Prof. Dr. İsmet GAVRANKAPETANOVİC, Prof. Dr. Alpaslan ÖZTÜRK, Prof. Dr. Mehmet HALICI
12.00-12.30 KONFERANS-1: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet HALICI
  GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNDE ARTROPLASTİ Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 3. OTURUM: ARTROSKOPİ VE SPOR YARALANMALARI-4-KIKIRDAK YARALANMALARI
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feridun ÇİLLİ, Doç. Dr. Önder ERSAN
13.30-13.50 Fokal Kıkırdak Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Mustafa ÜRGÜDEN
13.50-14.10 Kök Hücre Uygulamaları  Prof. Dr. Ahmet GÜNEY
14.10-14.30 Kıkırdak lezyonlarında mevcut tedavilerin etkinliği Prof. Dr. Henning MADRY
14.30-14.50 Kıkırdak lezyonlarında rejeneratif tedavilerin geleceği Prof. Dr. Henning MADRY
14.50-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-17.00 4. OTURUM: ARTROPLASTİ-4-OMUZ VE AYAK BİLEĞİ ARTROPLASTİLERİ
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri AYDIN, Prof. Dr. Erhan YILMAZ
15.30-15.45 Omuz Çevresi Kırıklar Sonrası Omuz Artroplastisi Prof. Dr. Cem Zeki ESENYEL
15.45-16.00 Omuz Artroplastisinde Püf Noktalar Prof. Dr. Mehmet ARMANGİL
16.00-16.15 Başarısız Omuz Artroplastisi Sonrası Neler Yapabiliriz? Prof. Dr. Ulunay KANATLI
16.15-16.30 Ayak Bileği Artroplastisi Ne Zaman Yapılır? Dr. Jurij ŠTALC
16.30-16.45 Ayak Bileği Artroplastisi Tekniği Dr. Jurij ŠTALC
16.45-17.00 Başarısız Ayak Bileği Artroplastisi Sonrası Neler Yapabiliriz? Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM
16.45-17.00 Tartışma  
17.00-18.00 5. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (ARTROPLASTİ)
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Harun Reşit GÜNGÖR, Dr. Öğr. Üyesi Ali BİLGE
Dr. Kaan EROL Salonu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
07:30-09:30 1. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (ARTROSKOPİ)
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Serhan ÜNLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKALP
09.30-10.10 UYDU SEMPOZYUMU
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-12.00 2. OTURUM: PEDİATRİK ORTOPEDİ-1 (PEDİATRİK KALÇA PROBLEMLERİ)
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ayşegül BURSALI, Doç. Dr. Timur YILDIRIM
10.30-10.45 0-18 ay Arası Gelişimsel Kalça Displazisinde Tedavi Yaklaşımları Prof. Dr. Emre ÇULLU
10.45-11.00 Septik Kalça Artritine Yaklaşım Uzm. Dr. Murat KAYA
11.00-11.15 Serebral Palside Kalça Taraması Nasıl Yapılmalı Prof. Dr. Hasan Hilmi MURATLI
11.15-11.30 Femur Başı Epifiz Kaymasına Yaklaşım Uzm. Dr. Evren AKPINAR
11.30-11.45 Çocukluk Çağı Kalça Hastalıklarının Sıkışma Sendromu Üzerine Etkisi Prof. Dr. Cemalettin AKSOY
11.45-12.00 Tartışma  
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 3. OTURUM: EL CERRAHİSİ-1 (TARTIŞMALI OTURUM: EL VE EL BİLEĞİ SORUNLARININ TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR)
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydın YÜCETÜRK, Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN
  Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehmet ALP, Prof. Dr. Hakan GÜNDEŞ, Prof. Dr. Nazım KARALEZLİ, Prof. Dr. Muhittin ŞENER
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-17.00 4. OTURUM: TÜMÖR-1 KEMİK METASTAZLARINA YAKLAŞIM
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent EROL, Prof. Dr. Osman RODOP
15.30-15.45 Kemik Metastazlarında Tanı, Evreleme  Doç. Dr. Alper ÇIRAKLI
15.45-16.00 Üst Ekstremite Metastazları Doç. Dr. Yavuz ARIKAN
16.00-16.15 Alt Ekstremite Metastazları Doç. Dr. Ferhat SAY
16.15-16.30 Pelvik Metastazlar  Doç. Dr. Kerem AYDIN
16.30-16.45 Omurga Metastazları  Doç. Dr. Mert ÇİFTDEMİR
16.45-17.00 Tartışma  
17.00-18.00 5. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (TRAVMA)
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gökhan MARALCAN, Dr. Öğr. Üyesi Fatih VATANSEVER
Prof. Dr. Merih EROĞLU Salonu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.30-10.00 6. OTURUM: TRAVMA-2-EKLEM İÇİ KIRIKLARA YAKLAŞIM
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cemal KURAL, Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU
08.30-08.45 Omuz Çevresi Eklem İçi Kırıklara Yaklaşım Doç. Dr. Ahmet ÖZMERİÇ
08.45-09.00 Dirsek Çevresi Eklem İçi Kırıklara Yaklaşım Prof. Dr. Mustafa HERDEM
09.00-09.15 Kalça Çevresi Eklem İçi Kırıklara Yaklaşım Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU
09.15-09.30 Diz Çevresi Eklem İçi Kırıklara Yaklaşım Doç. Dr. Cem Yalın KILINÇ
09.30-09.45 Ayak Bileği Çevresi Eklem İçi Kırıklara Yaklaşım Prof. Dr. Cemil KAYALI
09.45-10.00 Tartışma  
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-12.00 7. TARTIŞMALI OTURUM: ARTROSKOPİ VE SPOR YARALANMALARI-2-DİZDE KOMPLEKS OLGULAR
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU, Doç. Dr. Murat KORKMAZ
  Konuşmacılar: Doç. Dr. Ramazan AKMEŞE, Doç. Dr. Hakan ÇİÇEK, Prof. Dr. Mehmet ERDİL, Prof. Dr. Alper KAYA, Prof. Dr. Reha TANDOĞAN
12.00-12.30 KONFERANS-2: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Okay BULUT
  BİLİM DEĞERLER DİZİNİ Prof. Dr. Feza KORKUSUZ
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 8. OTURUM: ARTROSKOPİ VE SPOR YARALANMALARI-3-KIKIRDAK VE MENİSKAL LEZYONLAR
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali DOĞAN, Prof. Dr. Mehmet ERDEM
13.30-13.50 Kıkırdak Sorunlarında Biyolojik Çözümler Prof. Dr. Ahmet Murat BÜLBÜL
13.50-14.10 Menisküs Kök Yaralanmalarında Tedavi Doç. Dr. Cengiz YILDIRIM
14.10-14.30 Menisektomili Genç Hastada Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Egemen TURHAN
14.30-14.50 Profesyonel Sporcuların Kıkırdak ve Menisküs Lezyonlarının Tedavisi Farklı mıdır? Prof. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU
14.50-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-17.00 9. OTURUM: TRAVMA-1-ENDİKASYONU TARTIŞMALI TRAVMA OLGULARI
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal DURAK, Doç. Dr. Taşkın ALTAY
Vaka Tartışması
Konuşmacılar: Prof. Dr. Bahadır ALEMDAROĞLU, Prof. Dr. Mustafa KÜRKLÜ, Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR, Doç. Dr. Gökhan MARALCAN
17.00-18.00 10. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (ARTROPLASTİ)
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Atilla ÇITLAK, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şükrü MERCAN
21.00 ULUSAL EGEMENLİK ETKİNLİĞİ
Dr. Kaan EROL Salonu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
07.30-09.30 6. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (TRAVMA)
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan KARSAN, Doç. Dr. Mehmet Nuri KONYA
09.30-10.10 UYDU SEMPOZYUMU
10.10-10.30 KAHVE ARASI
10.30-12.00 7. OTURUM: PEDİATRİK ORTOPEDİ-2 (PEDİATRİK TRAVMA)
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mithat ÖNER, Doç. Dr. Baran KÖMÜR
10.30-10.45 Suprakondiler Humerus Kırıklarında Kapalı Redüksiyon ve Perkütan Çivileme Dr. Öğr. Üyesi Seyran KILINÇ
10.45-11.00 Suprakondiler Humerus Kırıklarında Pembe El Yaklaşım Doç. Dr. Müjdat ADAŞ
11.00-11.15 Dirsek Çevresi Çocuk Kırıklarına Yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi A. Hamdi AKGÜLLE
11.15-11.30 Çocuk Önkol ve El Bileği Kırıklarında Ameliyat Endikasyon ve Yöntemleri Uzm. Dr. Osman Nuri ÖZYALVAÇ
11.30-11.45 Çocuk Femur Cisim Kırıklarına Yaklaşım Doç. Dr. Barış YILMAZ
11.45-12.00 Tartışma  
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 8. OTURUM: VERTEBRA-1
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mahmut ARGÜN, Doç. Dr. Sinan ERDOĞAN
13.30-13.45 Erken Başlangıçlı Skolyozda Tedavi Algoritması Doç. Dr. Bülent BALİOĞLU
13.45-14.00 Skolyozda Alçı ve Korse Tedavisi Uzm. Dr. Görkem KIYAK
14.00-14.15 Skolyozda Osteotomi Ne Zaman Gerekli ? Prof. Dr. Hacı Mustafa ÖZDEMİR
14.15-14.30 Skolyozda Hemivertebra Rezeksiyonu Ne Zaman Gerekli ? Doç. Dr. Akif ALBAYRAK
14.30-14.45 Skolyozda Nöromoniterizasyon Prof. Dr. Mustafa Can KOŞAY
14.45-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15:30-16:45 9. OTURUM: EL CERRAHİSİ-2 (KOMPRESYON NÖROPATİLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ)
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muhittin ŞENER, Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN
15.30-15.50 Karpal Tunel Sendromunda Endoskopik Dekompresyon Prof. Dr. Aydın YÜCETÜRK
15.50-16.10 Kubital Tunel Sendromunda Endoskopik Dekompresyon Prof. Dr. Muhittin ŞENER
16.10-16.30 Radial Sinir Sıkışmasında Endoskopik Dekompresyon Prof. Dr. Kadir ERTEM
16.30-16.45 Tartışma  
17.00-18.00 10. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (ÇOCUK ORTOPEDİSİ)
  Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Yusuf AŞIK, Doç. Dr. Ümit TUHANİOĞLU
21.00 ULUSAL EGEMENLİK ETKİNLİĞİ
Prof. Dr. Merih EROĞLU Salonu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.30-10.00 11. OTURUM: TRAVMA-3-İMPLANT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR VE FIRSATLAR
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan GÜRBÜZ, Doç. Dr. Mehmet Mesut SÖNMEZ
08:30-08:40 Ortopedist Gözüyle İmplant Alanında Yaşanan Sıkıntılar  Doç. Dr. Ökkeş BİLAL
08:40-10:00 Üretici Firma Gözüyle İmplant Alanında Yaşanan Sıkıntılar Hayri DURSUNOĞLU, Dr. Hacı KUTLU, Kamil PAÇAL, Sedat ÖNEL, Uğur TERZİOĞLU, Adem UYANIK
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-11.30 12. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (ARTROSKOPİ)
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Reşit SEVİMLİ, Doç. Dr. Mehmet Ata GÖKALP
11.30-12.15 KONFERANS-3: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eyüp S. KARAKAŞ
  AÇILIŞININ 100. YILINDA TBMM'NİN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ Dr. Öğr. Üyesi Necip GÜNAYDIN
12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 13. OTURUM: ARTROSKOPİ VE SPOR YARALANMALARI-1-ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akif ALTAY, Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN
13.30-13.45 Ön Çapraz Bağ Tamirinde İyileşmeyi Artırıcı Yöntemler Doç. Dr. Yalkın ÇAMURCU
13.45-14.00 Parsiyel Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Tedavi Seçenekleri (Parsiyel-Total) Prof. Dr. Merter ÖZENCİ
14.00-14.15 Ön Çapraz Bağ Yırtıklarında Primer Tamir Prof. Dr. Mahir MAHİROĞULLARI
14.15-14.30 Ön Çapraz Bağ Tamiri ve Osteoartritle İlişkisi - Bilimsel Kanıtlar Dr. Öğr. Üyesi Ali LEVENT
14.30-14.45 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Enfeksiyona Yaklaşım Prof. Dr. Ahmet PİŞKİN
14.45-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-17.00 14. OTURUM: ARTROPLASTİ-2-DİZ ARTROPLASTİSİ
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sacit TURANLI, Prof. Dr. Güven BULUT
15.30-15.45 Diz Artroplastisinde Dizilim (Anatomik/Mekanik/Kinematik) Doç. Dr. Ahmet ISSIN
15.45-16.00 Diz Artroplastisinde İmplant Seçimi Prof. Dr. Nadir YALÇIN
16.00-16.15 Diz Artroplastisinde Kemik Defektlerinin Yönetimi Prof. Dr. Özal ÖZCAN
16.15-16.30 Total Diz Artroplastisi Sonrası Sert Diz Sorunu ile Nasıl Baş Ederim? Prof. Dr. Gürkan ÖZKOÇ
16.30-16.45 Total Diz Artroplastisinde Hasta Memnuniyetini Nasıl Artırabiliriz? Prof. Dr. Cemil YILDIZ
16.45-17.00 Tartışma  
17.00-17.30 KONFERANS-4: Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜCENS
  AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Öğr. Üyesi Emre GÜLTAÇ
Dr. Kaan EROL Salonu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-10.00 11. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (EL CERRAHİSİ)
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ercan ÇETİNUS, Dr. Öğr. Üyesi Tülin TÜRKÖZÜ
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-11.30 12. OTURUM: SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (VERTEBRA- TÜMÖR CERRAHİSİ)
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Seyit Ali GÜMÜŞTAŞ, Doç. Dr. Baran SARIKAYA
12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 13. OTURUM: VERTEBRA-2 (TARTIŞMALI OTURUM: OSTEOPOROTİK OLAN VE OLMAYAN OMURGA KIRIKLARI)
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat BEZER, Prof. Dr. Ömer AKÇALI
  Konuşmacılar: Prof. Dr. Mahir GÜLŞEN, Prof. Dr. Akif KAYGUSUZ, Prof. Dr. Cüneyt ŞAR, Prof. Dr. Mehmet TEZER
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-17.00 14. OTURUM: TÜMÖR-2- YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat DABAK, Doç. Dr. İbrahim Halil KAFADAR
15.30-15.45 Yumuşak Doku Tümörlerine Tanısal Yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Kutsi TUNCER
15.45-16.00 Selim Yumuşak Doku Tümörleri  Doç. Dr. Ozan BEYTEMUR
16.00-16.15 Lokal Agresif Yumuşak Doku Tümörleri  Prof. Dr. Korhan ÖZKAN
16.15-16.30 Yumuşak Doku Sarkomları  Prof. Dr. Ahmet KAPUKAYA
16.30-16.45 Plansız/Yetersiz Rezeksiyonlara Yaklaşım  Prof. Dr. Bülent EROL
16.45-17.00 Tartışma